Wallonië Kwaliteit Bestemming

Wallonie Destination Qualité

Dat de Waalse toeristische sector kwaliteit levert, lijdt geen twijfel. Maar de internationale concurrentie neemt toe en het is dus zaak om de kwaliteit van de diensten en prestaties voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren en zo te waarborgen. Die kwaliteit is namelijk doorslaggevend voor succes! In dat kader besliste Wallonië om de toeristische sector te ondersteunen in die aanpak, met de invoering van het keurmerk."Wallonië, Kwaliteit Bestemming". Dit label is geïnspireerd op het kwaliteitsprogramma voor het Zwitsers toerisme en is bedoeld om de kwaliteit van het onthaal, de infrastructuren en de prestaties van de Waalse toeristische spelers te verbeteren.

De ‘Gîtes de Wallonie’ beseffen heel goed hoe belangrijk de kwaliteit van de diensten en van het onthaal in onze gîtes en gastenkamers is en besloten dus om dit programma ook hier in te voeren en zo onze eigenaars aan te sporen om zich bij het hele proces aan te sluiten. En alsmaar meer eigenaars onderschrijven het programma.

Met deze aanpak verbinden de eigenaars er zich toe om :

  • alles op alles te zetten om u tevreden te stellen
  • er op toe te zien dat u een service van kwaliteit krijgt
  • u een hartelijk en uniek onthaal aan te bieden
  • stelselmatig rekening te houden met uw klachten, om zo zelf hun dienstverlening voortdurend te optimaliseren.

Met de toepassing van het label ‘Wallonië, Kwaliteit Bestteming’ verbinden de ‘Gîtes de Wallonie’ er zich toe om u te garanderen dat uw verblijf op en top geslaagd is en dat de prestaties altijd beantwoorden aan uw verwachtingen.

Fédération des Gites de Wallonie asbl.
© 2004 - 2019 - All rights reserved.
avenue Prince de Liège, 1/21
B5100 Jambes (Namur)

Tel: +32(0) 81 311 800
Fax: +32(0) 81 310 200
Eurogites Lid van Eurogîtes

FEADER FEADER
Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales.

FEADER FEDER - PROGRAMMATION 2007-2013
Axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable
Mesure 3.03 : Redynamisation urbaine et attractivité du territoire a
l'Europe investit dans les zones rurales.
Tourisme en Wallonie Commissariat général
au Tourisme
Wallonie-Bruxelles tourisme Wallonie Belgique
Tourisme
Ontwikkeld door Affinitic
Aangedreven door Plone